Home Page > Picture Archives > Year 2015 > Album 1653 > Photo 17 > Slideshow

Garden near Zavodskaya St.. Sortavala ...

Garden near Zavodskaya St.. Sortavala  ...

Garden near Zavodskaya Street. Sortavala (Karelia), Russia, September 19, 2015

Karelia, Russia, September 19, 2015
Browse current photo album: Karelia, Russia, September 19, 2015
Previous: Kaymanova St. near a corner with Zavodskaya St.. Sortavala (Karelia), Russia
Previous
Next: Ahvenkoski Waterfalls A Zori Zdes Tikhie near Ruskeala. Karelia, Russia
Next

Slideshow:
Start | Stop | Larger | Exit