Home Page > Picture Archives > Year 2004 > Album 372 > Photo 23          
A silo at crossing of Snell and East Main roads...Brook. Little Compton, Rhode Island  
Previous
Previous
Next
Next
Browse current photo album: Rhode Island and Dartmouth MA

A silo at crossing of Snell and East Main roads, view from a bridge across Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, January 9, 2004

#372-23 Thumbnail 372-23: A silo at crossing of Snell and East...Little Compton, Rhode Island Show full size picture

Histogram
Shooting data

X-Large Image
Similar   Thumbnail of picture 371-20: A silo at crossing of Snell and East Main roads, view from a bridge ... Little Compton, Rhode Island, December 31, 2003 Thumbnail of picture 373-22: A silo from Snell Road bridge across Sisson Brook, near intersection ... Little Compton, Rhode Island, January 19, 2004 Thumbnail of picture 371-21: A silo from Snell Road bridge across Sisson Brook, near intersection ... Little Compton, Rhode Island, December 31, 2003 Thumbnail of picture 373-23: A silo from East Main Road, near intersection with Snell Road. Little Compton, Rhode Island, January 19, 2004 Thumbnail of picture 392-02: A pond of Dundery Brook in Wilbour Woods park. Little Compton, Rhode Island, May 8, 2004
1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 
Slide Show    Most Popular    Full List    Statistics    Technical Details         Home Page


[+little compton rhode island  
[+rhode island bridge  
[+a brook  
 silo
 brook silo
 crossing


Keyword variants

high resolution online digital collection
Little Compton RI images
Rhode Island photos
Newport County RI
United States
Rode Island
picture gallery
photo album
Ocean State
New England
documentary photographs
daily pics
travelogue
snapshots
sightseeing
photowalks
photoblog
littel
graphic
fotografias
foto
America
accross
Translations

'N silo op kruising van Snell-en Oos-Main paaie, uitsig vanaf' n brug oor Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 9 Januarie 2004

Një silo në kalimin e Snell dhe Lindjen e rrugëve kryesore, pamje nga një urë të gjithë Sisson Bruk. Compton Little, Rhode Island, 9 janar 2004

صومعة في عبور سنيل والطرق الرئيسية في الشرق ، وعرض من جسر عبر بروك سيسون. يذكر كومبتون ، رود ايلاند ، 9 يناير 2004

Ա սիլոս է հատման Snell եւ Արեւելյան Գլխավոր ճանապարհների, տեսարանը մի կամուրջ ամբողջ Sisson Բրուքի. Քիչ Compton, Ռոդ Այլենդ, հունվարի 9, 2004

Snell və Şərqi əsas yollar, Sisson Çayı arasında bir körpü bax kəsişdiyi A silos. Little Compton, Rod-Aylend, 9 yanvar, 2004

Snell eta East Main errepideak, Macazaga Brook zehar zubi batetik ikusteko gurutzatzen A zuloa. Little Compton, Rhode Island, urtarrila 9, 2004

Сілас пры перасячэнні Снелл і Усходняй Галоўныя дарогі, выгляд з моста праз Сиссон Брук. Літл Комптон, штат Род-Айлэнд, 9 студзеня 2004

Snell এবং ইস্ট প্রধান রাস্তা পার একটি silo Sisson সহ্য জুড়ে একটি সেতু থেকে, দেখুন. লিটল Compton, রোড আইল্যান্ড, জানুয়ারি 9, 2004

А силоз на преминаване на Snell и Източна основните пътни артерии, изглед от мост над Sisson Брук. Малко Комптън, Роуд Айлънд, 9-ти Януари 2004 г.

Una sitja a la cruïlla de Snell i carreteres East Main, vista des d'un pont a través Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 9 gener 2004

一个在东斯内尔和主要道路,从一个横跨西森布鲁克桥的过境筒仓。小康普顿,罗得岛,2004年1月9日

在跨越筒倉斯內爾和東大路,查看來自大橋橫跨西森布魯克。小康普頓,羅得島,2004年1月9日

Silo na križanju Snell i istočne glavne ceste, pogled sa mosta preko Sisson Brook. Malo Compton, Rhode Island, 9 siječnja 2004

Silo na křižovatce Snell a na východ hlavní silnice, pohled z mostu přes Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 09.01.2004

En silo på passage af Snell og østlige hovedveje, udsigt fra en bro over Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 9 jan 2004

Een silo op kruising van Snell-en Oost-hoofdwegen, uitzicht vanaf een brug over Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 09 januari 2004

Silos ületamisega Snell ja Ida põhimaanteedel, vaade sild üle Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 9. jaanuar 2004

Ang isang silo sa pagtawid ng Snell at East Main kalsada, tingnan mula sa isang tulay sa kabuuan Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 9 Enero 2004

Siilo on rajan Snell ja Itä pääteillä, näkymä sillan Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 09 tammikuu 2004

Un silo à traversée de Snell et de l'Est les routes principales, vue à partir d'un pont au-dessus du ruisseau Sisson. Little Compton, Rhode Island 9 Janvier 2004

Un silo de cruzamento de Snell e estradas East Main, en vista dunha ponte sobre Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 9 de xaneiro de 2004

SILO at გადაკვეთის Snell და აღმოსავლეთ ძირითადი გზები, ხედი ხიდის გასწვრივ Sisson Brook. პატარა კომპტონი, როდ აილენდის შტატში, 9 იანვარი, 2004

Ein Silo an der Kreuzung von Snell und East Main Straßen, Blick von einer Brücke über Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 9. Januar 2004

સ્નેલ્લ અને પૂર્વ મુખ્ય રસ્તાઓ પાર એક silo, Sisson બ્રુક સમગ્ર બ્રિજ પાસેથી જુઓ. લિટલ Compton, રહોડ આયલેન્ડ, 9 જાન્યુઆરી, 2004

Μια σιλό διέλευση των Snell και Ανατολικής δρόμους Main, θέα από γέφυρα σε όλη Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 9 Ιανουαρίου του 2004

Yon silo an travèse nan Snell ak East Main wout, gade nan yon pon atravè Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 9 janvye, 2004

סילו על המעבר של סנל ומזרח הכבישים הראשיים, להציג מגשר על פני סיסון ברוק. קומפטון הקטנה, רוד איילנד, 9 ינואר 2004

Snell और पूर्व मुख्य सड़कों, Sisson नाले के पार एक पुल से देखने के पार एक silo. थोड़ा कॉम्पटन, रोड आइलैंड, 9 जनवरी 2004

A siló való átkelés a Snell és Kelet-Fő út, kilátás a híd Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, január 9, 2004

A SILO á ferð um Snell og East Main vegi, útsýni frá brú yfir Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 9 janúar, 2004

Sebuah silo pada persimpangan dari Snell dan Timur Utama jalan, melihat dari jembatan di Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 9 Januari 2004

A silo ag trasnú Snell agus Oirthear na bóithre An Phríomhshráid, tuairim ó droichead thar Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 9 Eanáir, 2004

Un silo ad incrocio di Snell e Oriente strade principali, vista da un ponte sul Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 9 gennaio 2004

スネルとイーストメイン道路、シスソンブルックを渡る橋からの眺めの交差点サイロ。リトルコンプトン、ロードアイランド州、2004年1月9日

ಸ್ನೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ದಾಟಿ ಒಂದು silo, ಸಿಸನ್ ಬ್ರೂಕ್ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ರಿಂದ ನೋಟ. ಲಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಟನ್, ರೋಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಜನವರಿ 9, 2004

스넬 및 동부 주요 도로, Sisson 브룩 건너편 다리에서보기의 교차점에서 사일로. 리틀 콤튼,로드 아일랜드, 2004년 1월 9일

A transitu in Silo et orientis Snell viis, view from Sisson pontem pati. Little Compton, Rhode Island, December IX, MMIV

Tvertnē šķērsojot Snell un austrumu galvenajiem ceļiem, skats no tilta pār Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, Jan 9, 2004

Perėjimo iš Snell ir Rytų Magistraliniai keliai, vaizdas iš visoje Sisson Brook tilto silosui. Little Compton, Rod Ailandas, sausis 9, 2004

А силос во преминување на Snell и Источна главните патишта, погледот од мост преку Sisson Брук. Малку Комптон, Роуд Ајленд, 9 јануари 2004

Sebuah silo pada persimpangan dari Snell dan Timur Utama jalan, melihat dari jambatan di Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 9 Januari 2004

A silo fil-qsim tal Snell u Lvant toroq ewlenin, għan minn pont madwar Sisson Brook. Compton Little, Rhode Island, 9 Jan 2004

En silo ved kryssing av Snell og East Main veier, utsikt fra en bro over Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 9 januar 2004

سیلو در عبور از اسنل و از شرق به جاده های اصلی ، از دیدگاه پل بروک در سراسر Sisson. کامپتون کوچولو ، رود آیلند ، 2004 ژانویه 9

Silos na skrzyżowaniu Snell i Wschodniej Główne drogi, widok z mostu Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 09 stycznia 2004

Um silo de cruzamento de Snell e estradas East Main, em vista de uma ponte sobre Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 9 de janeiro de 2004

Un siloz la trecerea de Snell şi drumuri East Main, vedere de la un pod peste Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 09 ianuarie 2004

Силос при пересечении Снелл и Восточной Главные дороги, вид с моста через Сиссон Брук. Литл Комптон, штат Род-Айленд, 9 января 2004

Силос на прелазу Снелл и Источне магистралних путева, поглед са моста преко Сиссон поток. Литтле Цомптон, Род Ајленд, 9. јануар 2004

Silo na križovatke Snell a na východ hlavnej cesty, pohľad z mosta cez Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 09.01.2004

Silos na prehodu Snell in vzhodni Glavna cesta, pogled z mostu čez Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 9 januar 2004

Un silo en el cruce de Snell y carreteras East Main, vista desde un puente a través Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 09 de enero 2004

A silo katika kuvuka Snell na barabara kuu ya Mashariki, maoni kutoka daraja katika Sisson Brook. Kidogo Compton, Rhode Island, 9 Januari 2004

En silo vid passage av Snell och East Main vägar, utsikt från en bro över Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 9 Januari 2004

Snell மற்றும் கிழக்கு முக்கிய சாலைகள் கடக்கும் ஒரு silo, Sisson புரூக் குறுக்கே ஒரு பாலம் இருந்து பார்க்க. லிட்டில் காம்ப்டன், ரோட் தீவு, ஜனவரி 9, 2004

స్నెల్ మరియు తూర్పు ముఖ్య రహదారులు దాటుతుంది వద్ద ఒక silo, Sisson బ్రూక్ మీదుగా ఒక వంతెన నుండి వ్యూ. లిటిల్ కంప్టన్, రోడ్ ఐలాండ్, జనవరి 9, 2004

ไซโลที่ข้าม Snell และถนน East Main, มุมมองจากสะพานข้าม Sisson Brook Little Compton, Rhode Island, 9 มกราคม 2004

Snell ve Doğu Ana yollar, Sisson Brook arasında bir köprü manzaralı kapısında bir silo. Küçük Compton, Rhode Island, 9 Ocak 2004

Силос при перетині Снелл та Східної Головні дороги, вид з мосту через Сіссон Брук. Літл Комптон, штат Род-Айленд, 9 січня 2004

Snell اور وسطی اہم سڑکوں ، Sisson بروک بھر میں ایک پل سے دیکھنے کی کراسنگ پر ایک silo. تم بہت ہی کم Compton ، روڈی جزیرہ ، 9 جنوری ، 2004

Một silo tại qua của Snell và Đông tuyến đường chính, nhìn từ một cây cầu qua Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, ngày 09 tháng 1 2004

Mae seilo yn croesi o Snell a Dwyrain ffyrdd Main, golygfa o'r bont ar draws Sisson Brook. Little Compton, Rhode Island, 9 Ionawr, 2004

א סילאָ בייַ אַריבער פון סנעלל און מזרח הויפט וועגן, מיינונג פון אַ בריק אַריבער סיססאָן ברוק. ביסל קאָמפּטאָן, ראָוד אינזל, 9 יאנואר 2004