Home Page > Picture Archives > Year 2009 > Album 730 > Photo 17 > Slideshow

Freesia laxa (Lapeirousia laxa, Anomatheca ...

Freesia laxa (Lapeirousia laxa, Anomatheca  ...

Freesia laxa (Lapeirousia laxa, Anomatheca cruenta) in Mercer Arboretum and Botanical Gardens. Humble (Houston area), Texas, April 5, 2009

Washington-on-the-Brazos ... 2009
Browse current photo album: Washington-on-the-Brazos - Mercer Arboretum, Texas, April 4 - 5, 2009
Previous: Blue water lily near Visitor Center in Mercer Arboretum and Botanical Gardens. Humble (Houston area), Texas
Previous
Next: Texan crescent butterfly (Anthanassa texana) on orange daisy in Mercer ... Humble (Houston area), Texas
Next

Slideshow:
Start | Stop | Larger | Exit