Home Page > Picture Archives > Year 2012 > Album 1011 > Photo 19          
Ministry of Environment and Al Murqab Tower (Financial Center) in West Bay. Doha, Qatar  
Previous
Previous
Next
Next
Browse current photo album: Doha, Qatar

Ministry of Environment and Al Murqab Tower (Financial Center) in West Bay. Doha, Qatar, February 4, 2012

Location on mapsConference Centre, Doha, Qatar
#1011-19 Thumbnail 1011-19: Ministry of Environment and Al Murqab...in West Bay. Doha, Qatar Show full size picture

Histogram
Shooting data

X-Large Image
Similar   Thumbnail of picture 1011-21: Al Murqab Tower (Financial Center) in West Bay. Doha, Qatar, February 4, 2012 Thumbnail of picture 1002-20: Ministry of Foreign Affairs, Environment, and Financial Center towers ... Center Street. Doha, Qatar, January 21, 2012 Thumbnail of picture 1006-22: Ministry of Foreign Affairs, Environment, and Financial Center in West ... Center Street. Doha, Qatar, January 27, 2012 Thumbnail of picture 838-11: Ambassadors Street and towers of Ministry of Environment, Financial ... in West Bay at rain. Doha, Qatar, March 1, 2010 Thumbnail of picture 924-24: Ministry of Environment, QIC Tower an Bilal Suits, view from Conference Center Street in West Bay. Doha, Qatar, March 17, 2011
1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 
Slide Show    Most Popular    Full List    Statistics    Technical Details         Home Page


[+doha tower  
[+qatar towers  
[+doha tower qatar  
 doha pictures 2012
 west bay tower doha
 ministry of environment qatar
 doha qatar 2012
 qatar west bay towers
 west bay towers
 qatar images 2012
 ministry of environment doha
 qatar financial center
 al murqab qatar
 financial center

Al Dafna. Al Dafna (Arabic: الدفنة) is a seaside district of the Qatari capital Doha located on the Persian Gulf. The district is currently rapidly developing into a central business district, and since the late 1990s dozens of skyscrapers have risen in the district, with over fifty more planned (...)
Ministry of Foreign Affairs (Qatar). The Ministry of Foreign Affairs is the ministry responsible for handling Qatar's external relations and diplomatic efforts, including the maintenance of its diplomatic missions across the globe. The ministry's current director is Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani, who has been in Qatari national (...)


Keyword variants

high resolution online digital collection
Financial Center color photograph
Al Murqab Tower photos
north of Doha
central business district
Baladiyat ad Dawhah
wide angle
seaside district
recent development
picture gallery
photo album
downtown district
documentary photographs
daily pics
Al Dafna
Al Bida
Ad Dawha
travelogue
snapshots
skyscrapers
sightseeing
photowalks
photoblog
graphic
fotografias
foto
envrionment
enviroment
enviornment
Dokha
Dohao
Dauha
dafnah
Daeuha
Translations

Ministerie van die Omgewing en die Al Murqab toring (Financial Center) in Wes-Bay. Doha, Qatar, 4 Februarie 2012

Ministria e Mjedisit dhe Al Murqab Kulla (Financial Center) në West Bay. Doha, Katar, 4 shkurt 2012

وزارة البيئة و آل برج المرقاب (المركز المالي) في منطقة الخليج الغربي. الدوحة، قطر، 4 فبراير 2012

Բնապահպանության նախարարությունը եւ Ալ Murqab աշտարակի (ֆինանսական կենտրոն) եւ Արեւմտյան Bay. Դոհան, Կատար, February 4, 2012

Ekologiya və West Bay Əl Murqab qalası (Maliyyə Mərkəzi) Nazirliyi. Doha, Qatar, 4 fevral 2012

Ministerio de Medio Ambiente y Al Murqab dorrea (Financial Center), West Bay. Doha, Qatar, February 4, 2012

Міністэрства навакольнага асяроддзя і Al Murqāb Tower (фінансавы цэнтр) у West Bay. Доха, Катар, 4 лютага 2012 г.

পরিবেশ এবং আল Murqab টাওয়ার (অর্থনৈতিক কেন্দ্র) পশ্চিম বে মধ্যে মন্ত্রণালয়. Doha, কাতার, ফেব্রুয়ারি 4, 2012

Министерство на околната среда и за Ал Murqab Tower (финансов център) в Западен залив. Доха, Катар, 4 февруари, 2012 г.

Ministeri de Medi Ambient i Al Murqab Torre (centre financer) a West Bay. Doha, Qatar, 4 febrer 2012

部环境和铝Murqab的大楼(金融中心),在西湾。多哈,卡塔尔,2012年2月4日,

部環境和鋁Murqab的大樓(金融中心),在西灣。多哈,卡塔爾,2012年2月4日,

Ministarstvo zaštite okoliša i Al Murqab Tower (financijsko središte) u West Bay. Doha, Katar, 4. veljača 2012

Ministerstvo životního prostředí a Al Murqāb věž (finanční centrum) ve West Bay. Doha, Katar, 04.2.2012

Miljø-og Al Murqab Tower (Financial Center) i West Bay. Doha, Qatar, 4 februar 2012

Ministerie van Milieu en Al Murqab Tower (Financial Center) in West Bay. Doha, Qatar, 04 februari 2012

Keskkonnaministeerium ja Al Murqāb Tower (Financial Center) Lääne-Bay. Doha, Katar, 4. veebruar 2012

Ministri ng Kapaligiran at ng Al Murqab Tower (Financial Center) sa West Bay. Doha, Qatar, Pebrero 4, 2012

Ympäristö-ja Al Murqab Tower (Financial Center) West Bay. Doha, Qatar, 04 helmikuu 2012

Ministère de l'Environnement et Al Murqab Tour (Financial Center) à West Bay. Doha, au Qatar, Février 4, 2012

Ministerio de Medio Ambiente e Murqab Al Tower (Financial Center), en West Bay Doha, Qatar, 04 de febreiro de 2012

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ალ Murqab Tower (ფინანსური ცენტრი), დასავლეთ Bay. დოჰა, კატარი, 4 თებერვალს, 2012

Ministerium für Umwelt und Al Murqāb Tower (Financial Center) in West Bay. Doha, Katar, 4. Februar 2012

પર્યાવરણ અને વેસ્ટ ખાડી માં અલ Murqab ટાવર (નાણાકીય કેન્દ્ર) મંત્રાલય. દોહા, કતાર, 4 ફેબ્રુઆરી, 2012

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Al Murqab Πύργος (Financial Center) σε West Bay. Ντόχα, Κατάρ, 4 Φεβ., 2012

Ministè Anviwònman ak Al Murqab Tower (finansye sant) nan West Bay. Doha, Katar,, 4 fevriye 2012

המשרד לאיכות הסביבה ואל Murqab מגדל (Financial Center) במערב המפרץ. בדוחא, קטאר, 4 פבואר 2012

पर्यावरण मंत्रालय और पश्चिम बे में अल Murqab के टॉवर (वित्तीय केंद्र). दोहा, कतर, 4 फरवरी, 2012

Környezetvédelmi Minisztérium és az Al Murqab Tower (Financial Center) a Nyugat-öbölben. Doha, Katar, február 4, 2012

Umhverfisráðuneytið og Al Murqab Tower (Financial Center) í West Bay. Doha, Katar, 4. feb 2012

Kementerian Lingkungan Hidup dan Al Murqab Tower (Financial Center) di West Bay. Doha, Qatar, 4 Februari 2012

Aireacht Comhshaoil ​​agus Al Murqab Túr (Airgeadais Center) in Iarthar Bay. Doha, Catar, 4 Feabhra, 2012

Ministero dell'Ambiente e Al Murqab Tower (Financial Center) in West Bay. Doha, Qatar, 4 febbraio 2012

West Bayの環境とアルMurqabタワー(金融センター)省。 ドーハ、カタール、2012年2月4日

ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬೇ ಅಲ್ Murqab ಟವರ್ (ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್) ಸಚಿವಾಲಯ. ದೋಹಾ, ಕತಾರ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2012

환경 · 웨스트 베이에서 알 Murqab 타워 (금융 센터)의 부. 도하, 카타르, 2012년 2월 4일

Ministerium Opera et Al Murqab turrim (Lorem Center) in West Bay. Doha, Nam a February IV, MMXII

Vides ministrija un Al Murqāb tornis (Financial Center) West Bay. Doha, Katara, 4 februāris 2012

Aplinkos ministerija ir Al Murqāb bokštas finansinis centras), West Bay. Doha, Kataras, vasario 4, 2012

Министерството за животна средина и Ал Murqab кула (Финансиски Центар) во Западна Bay. Доха, Катар, 4 Февруари 2012 година

Kementerian Alam Sekitar dan Al Murqab Tower (Pusat Kewangan) di West Bay. Doha, Qatar, February 4, 2012

Ministeru tal-Ambjent u Al Murqab Torri (Finanzjarju Center) fil-Punent Bay. Doha, Qatar, 4 Frar, 2012

Miljøverndepartementet og Al Murqab Tower (Financial Center) i West Bay. Doha, Qatar, 4 februar 2012

وزارت محیط زیست و آل Murqab برج (مرکز مالی) در غرب خلیج. دوحه، قطر، فوریه 4، 2012

Ministerstwo Środowiska i Al Murqab wieży Financial Center) w West Bay. Doha, Katar, 04 lutego 2012

Ministério do Meio Ambiente e Murqab Al Tower (Financial Center), em West Bay. Doha, Qatar, 04 de fevereiro de 2012

Ministerul Mediului şi Al Turnul Murqab (Financial Center), in West Bay. Doha, Qatar, 04 februarie 2012

Министерство окружающей среды и Al Murqāb Tower (финансовый центр) в West Bay. Доха, Катар, 4 февраля 2012

Министарство животне средине и Ал Муркаб торња (Финанциал Центер) у Вест Баи. Доха, Катар, фебруар 4, 2012

Ministerstvo životného prostredia a Al Murqāb veža (finančné centrum) vo West Bay. Doha, Katar, 04.2.2012

Ministrstvo za okolje in Al Murqab stolp (finančni center) v zahodni zaliv. Doha, Katar, 4 februar 2012

Ministerio de Medio Ambiente y Al Murqab Torre (centro financiero) en West Bay. Doha, Qatar, 04 de febrero 2012

Wizara ya Mazingira na Al Murqab Tower (Financial Center) katika nchi za Magharibi Bay. Doha, Qatar, Februari 4, 2012

Ministeriet för miljö och Al Murqab Tower (Financial Center) i West Bay. Doha, Qatar, 4 februari 2012

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மேற்கு பே அல் Murqab கோபுரம் (நிதி மையம்) அமைச்சு. தோஹா, கத்தார், பிப்ரவரி 4, 2012

పర్యావరణ మరియు వెస్ట్ బే లో అల్ Murqab టవర్ (ఫైనాన్షియల్ సెంటర్) మంత్రిత్వ శాఖ. దోహా, కతర్, ఫిబ్రవరి 4, 2012

กระทรวงสิ่งแวดล้อมและอัล Murqab ทาวเวอร์ (Financial Center) ในเวสต์เบย์ โดฮา, กาตาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2012

Çevre ve West Bay Al Murqab Kulesi (Finans Merkezi) Bakanlığı. Doha, Katar, 4 Şubat 2012

Міністерство навколишнього середовища та Al Murqāb Tower (фінансовий центр) в West Bay. Доха, Катар, 4 лютого 2012

وزارت ماحولیات اور القاعدہ Murqab مغربی خلیج میں ٹاور (فنانشل سینٹر) کے. دوحہ، قطر، 4 فروری، 2012

Bộ Môi trường và Al Murqab Tower (Trung tâm Tài chính) tại West Bay. Doha, Qatar, ngày 04 tháng 2 năm 2012

Weinyddiaeth yr Amgylchedd ac Al Murqab Tower (Ariannol Center) yng Ngorllewin Bae. Doha, Qatar, 4 Chwefror, 2012

מיניסטעריום פון ענוויראָנמענט און על מורקאַב טאַוער (פינאַנסיאַל צענטראַל) אין מערב בייַ. דאָהאַ, קאַטאַר, 4 פעברואר 2012