Home Page > Picture Archives > Year 2017 > Album 2029 > Photo 08 > Slideshow > Large size

Lake Kelzalampi (Bliudechko) near Orekhovo, 40 miles north ...

Lake Kelzalampi (Bliudechko) near Orekhovo, 40 miles north  ...

Lake Kelzalampi (Bliudechko) near Orekhovo, 40 miles north from Saint Petersburg. Russia, April 27, 2017

Orekhovo - Komarovo, Russia ... 2017
Browse current photo album: Orekhovo - Komarovo, Russia, April 27 - 28, 2017
Previous: Road near Sahaoja (Prytkiy) Creek between Lembolovo and Orekhovo, 40 miles north from St.Petersburg. Russia
Previous
Next: Swing rope on Lake Valkialampi (Rybka) near Orekhovo, 40 miles north from St.Petersburg. Russia
Next

Slideshow:
Start | Stop | Smaller | Exit